Planerad parning

I-kullens blivande föräldrar är klara. Ser mycket framemot denna kombination.

Titta under planerade parningar!

majkenbajken